KYOTO PREFECTURE LIVE CAMERAS

Kiyomizu-dera Temple, Kyoto PrefectureKINKI
Kiyomizu-dera Temple, Kyoto Prefecture
Sponsored links
Sponsored links

Kyoto Prefecture Live Cameras

Kita Ward, Kyoto City

Kamigyo Ward, Kyoto City

Sakyo Ward, Kyoto City

 • Mt. Hiei |Camra Title: Real-time weather observation system “Mt. Hiei Live Camera”, Kyoto Prefectural University No. 1 building rooftop | Address: Kyoto Prefectural University, Shimogamonishihangi-cho, Sakyo-ku, Kyoto City, Kyoto | Kyoto Prefectural University
 • Ginkaku-ji Temple | Official name “Higashiyama Jishoji” Sub-temple of Shokokuji Built by Yoshimasa Ashikaga, the eighth shogun of the Muromachi Shogunate | Shokokuji sect of the Rinzai sect Ginkakuji-cho, Sakyo-ku, Kyoto
 • Daimonjiyama, Five Mountains Okuribi | Shimogamohonmachi, Sakyo-ku, Kyoto City | Kyoto Computer Gakuin Rakuhoku Campus
 • Ohara Onsen | Ohara Onsen Yumoto Kyoto guest house “Ohara no Sato,” Ohara Sosei-cho, Sakyo-ku, Kyoto City | Kyoto guest house Ohara-no-Sato
 • Approach / Worship Hall of Yuki Shrine | Kuramahonmachi, Sakyo Ward, Kyoto City | Yuki Shrine
 • Takaragaike Driving School | Matsugasakishibamoto-cho, Sakyo Ward, Kyoto City | Takaragaike Driving School
 • The Philosopher’s Path in Kyoto | Jodojiishibashicho, Kyoto Sakyo-ku, Kyoto | Kyoto City Tourism Association

Rivers

Takano River

Nakagyo Ward, Kyoto City

Higashiyama Ward, Kyoto City

Shimogyo Ward, Kyoto City

Minami Ward, Kyoto City

Roads

Rivers

Ukyo Ward, Kyoto City

Rivers

Katsura River
Tenjin River
 • Saiin, Tenjin River | Saiinhigashikaigawa-cho, Ukyo-ku, Kyoto City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Katsura Kobashi Bridge, Tenjin River | Nishikyogokutonoda-cho, Ukyo-ku, Kyoto City | Erosion Control Division, Department of Construction and Transportation, Kyoto Prefectural Government

Fushimi Ward, Kyoto City

Road

Rivers

Katsura River
Uji River

Yamashina Ward, Kyoto City

Roads

Rivers

Nishikyo Ward, Kyoto City

Uji City

Rivers

Uji River
Amagase Dam

Kameoka City

Roads

Rivers

Joyo City

Rivers

Muko City

Nagaokakyo City

Yawata City

Rivers

Kizu River
Uji River
Otani River
Yodo River
Bouga River

Kyotanabe City

Rivers

 • Kodo, Bouga River | Kodominamihokotate, Kyotanabe City | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Erosion Control Division
 • Tehara River Water Level Observatory | Takigiide, Kyotanabe City | Erosion Control Division, Construction and Transportation Department, Kyoto Prefectural Government
 • Amatsukami River Water Level Observatory | Tanabedojo, Kyotanabe City | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Erosion Control Division
 • Masaka River Water Level Observatory | Tanabe, Kyotanabe City | Erosion Control Division, Construction and Transportation Department, Kyoto Prefectural Government
 • Miyamaki Observatory, Fugenji River | Miyamakinanasegawa, Kyotanabe City | Erosion Control Division, Construction and Transportation Department, Kyoto Prefectural Government
Kizu River

Nantan City

Roads

Rivers

Katsura River
Sonobe River
 • Sonobe Park, Sonobe River | Kozakuramachi, Sonobe-cho, Nantan City | Nantan City Office
 • Oyama Observatory, Sonobe River | Oyama Higashimachi Fujinoki, Sonobe-cho, Nantan City | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Erosion Control Division
 • Takei, Sonobe River |Takeiinodani, Sonobe Town, Nantan City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Kizugawa City

Rivers

Kizu River

Oyamazaki Town

Kumiyama Town

Ide Town

 • Shibukawa Water Level Observatory | Ideshimoakada, Ide-cho, Tsuzuki-gun | Erosion Control Division, Construction and Transportation Department, Kyoto Prefectural Government
 • Minamitani River water level observatory | Taga, Ide-cho, Tsuzuki-gun | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Erosion Control Division
 • Yamashiro, Aoya River | Tagahigashikitagawara, Ide-cho, Tsuzuki-gun | Erosion Control Division, Department of Construction and Transportation, Kyoto Prefectural Government
 • Ide Observatory, Tama River |Ideumenokihara, Ide Town, Tsuzuki District, Kyoto | Sabo Division, Construction and Transportation Department, Kyoto Prefectural Government

Ujitawara Town

 • Tachikawa, Daidoji River | Tachikawa Miyanomoto, Ujitawara Town, Tsuzuki District, Kyoto | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Jodoji Bridge, Nukazuka River | Tachikawaminamigaito, Ujitawara-cho, Tateki-gun, Kyoto | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Tawara River Daidoji River confluence | Iwayama, Ujitawara-cho, Tsuzuki-gun, Kyoto | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Erosion Control Division

Kasagi Town

Wazuka Town

 • Shirasu Bridge, Wazuka River | Shirasu, Wazuka-cho, Soraku-gun, Kyoto | Erosion Control Division, Construction and Transportation Department, Kyoto Prefectural Government
 • Monzen Bridge, Wazuka River | Harayama Nishiyama, Wazuka-cho, Soraku-gun, Kyoto | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Seika Town

 • Kitainayazuma, Susutani River | Kitainayazuma, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Erosion Control Division
 • Hishida, Susutani River | Hishidaotaniguchi, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Hosonohahasonomori, Kizu River | Hosonohahasonomori, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Minamiyamashiro Village

Kyotamba Town

Fukuchiyama City

Roads

Rivers

Makikawa River
Kobo River
Haze River
Yura River

Maizuru City

Roads

Rivers

Yura River

Ayabe City

Roads

Rivers

 • Yatsuai, Kanbayashi River | Teramachi, Yatsuai-cho, Ayabe City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Shinjo Town, Sai River | Higashi, Shinjo-cho, Ayabe City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Fuchigaki, Hatta River | Hisada, Fuchigaki Town, Ayabe City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Yura River

Miyazu City

Kyotango City

Rivers

 • Kamiukawa Bridge Ukawa River | Nakano, Tangocho, Kyotango City | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Erosion Control Division
 • Shimazu, Ohashi River | Shimazu, Amino-cho, Kyotango City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • The confluence of the Kawakami Tani River and Nagadome River | Shima, Kumihama-cho, Kyotango City | Erosion Control Division, Construction and Transportation Department, Kyoto Prefectural Government
 • Konishi River | Naniwa, Mineyama-cho, Kyotango City | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Erosion Control Division
 • Deai Bridge, Sanoyani River | Nonaka, Kumihama-cho, Kyotango City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Tawarano, Tawarano River | Tawarano, Amino-cho, Kyotango City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Tottori, Tottori River | Tottori, Yasaka-cho, Kyotango City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Amino Bridge, Fukuda River | Shimooka, Amino-cho, Kyotango City | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Erosion Control Division
 • Yata Bridge, Takeno River | Mineyama-cho Yata, Kyotango City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Kuchiono, Takeno River | Kuchiono, Omiya-cho, Kyotango City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
 • Miyake Bridge, Takeno River | Jouganji, Tango-cho, Kyotango City | Erosion Control Division, Department of Construction and Transportation, Kyoto Prefectural Government

Ine Town

 • Ohara, Ine Town |Address: Ohara, Ine Town, Yosa District, Kyoto | A small village with Ine-machi live image
 • Mizunoe Bridge, Tsutsugawa River | Honjoage, Ine-cho, Yosa-gun, Kyoto | Erosion Control Division, Construction and Transportation Department, Kyoto Prefectural Government

  Yosano Town

  • Inanaki Bridge, Noda River | Gono, Yosano-cho, Yosano-gun, Kyoto | Erosion Control Division, Construction and Transportation Department, Kyoto Prefectural Government

  The whole prefecture

  • Katsura River | Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
  • Entire Kyoto Prefecture | Kyoto Prefectural Road Information System | Kyoto Prefectural Government Construction and Transportation Department Road Management Division
  • Yura River | Yura River real-time disaster prevention information | Fukuchiyama River and National Highway Office, Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
  • Yodo River, Katsura River, Uji River, Kizu River | Disaster prevention information live camera | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Kinki Regional Development Bureau Yodogawa River Office
  • Rivers in Kyoto Prefecture | River disaster prevention camera installation map (whole prefecture) | Kyoto Prefecture river disaster prevention information
  • Kyoto Jukan Expressway | “Kyoto Jukan Expressway Live Camera” Amanohashidate area, Miyazu Amanohashidate IC, Maizuru Oe IC, Yuragawa PA, Ayabe JCT, Ayabe Ankokuji IC, Kyotanba Wachi IC | Kyoto Prefectural Road Public Corporation
  • National Route 1 and Route 9 | “Kyoto Road Live Camera” | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Kinki Regional Development Bureau Kyoto National Highway Office

  Kyoto Prefecture Tourism Information

  As for Kyoto Prefecture in Kinki Region, the north faces the Sea of ​​Japan and Fukui Prefecture, the east Mie Prefecture and Shiga Prefecture, the south Osaka and Nara Prefecture, the west Hyogo Prefecture. The prefecture soil area is 4,613 square km of 1.2% of the country and about 3/4 of the government area is mountains. The prefecture land extends to about 140km from the northwest of the Sea of ​​Japan side to the inland of the southeast, in boundary Tabayama in the central part of the prefecture the north is the climate of the Sea of ​​Japan side and the south is inland climate.

  The prefectural population is about 2.62 million people, the population of Kyoto City, the prefectural capital, is approximately 1.4 million people, more than half of the prefectural population. The prefectural land, which faces the Sea of ​​Japan, the Maizuru Bay and the Wakasa Bay, is divided into “north” in which there are Tango Peninsula, Tango Mountains and Fukuchiyama Basin, “center” in which there are Tanba Plateau and Kameoka Basin, and “southern” in which there is Kyoto Basin.

  Tango region is composed of Kyotango, Ine, Yosano, Miyazu and Maizuru, and there are attractions such as “Amanohashidate” of Japan Sankei, one of the three great views of Japan, Ine Urafune-ya group, Chirimen Kaido(Crepe Road) and Maizuru red brick warehouses.

  Tamba region is composed of Fukuchiyama, Ayabe, Kyotangocho, Nantan-cho and Kameoka, and there are tourism attractions such as Fukuchiyama Castle of Akechi Mitsuhide, Miyama Kayabuki no Sato (the village of thatched houses), Hozu River Rafting, Truck Trains and Yunohana Onsen.

  Yamashiro region in the southern part of the prefecture consists of 7 Cities, 7 towns and one village, such as Nagaokakyo City and Uji City, and there are tourism attractions, such as Nagaokakyo trace, which is called phantom of capital, Byodoin, Ujigami Shrine and tea plantations of Uji tea.

  In Kyoto City, the center of Kyoto Prefecture there is the Imperial Palace of Emperor of Japan, which became the residence of successive emperors, and there are many attractions that you can feel the history of one thousand years of the ancient capital Kyoto, such as Kinkakuji and Ginkakuji, the world cultural heritages, Kiyomizu Temple, Nijo Castle, Sanjusangendo, Kodai-ji Temple and Fushimi Inari shrine.

  The local cuisines include “Kyoto pickles”, immerse Lightly Salted Kyoto traditional vegetables, and “Dengaku of Kamo eggplant”, the miso Dengaku of Kyoto traditional vegetables “Kamo eggplant”.

  Comments

  error:Content is protected !!